Från projekt till förening

Nu har Unga möter unga gått från projekt till förening. Ungdomsledarna som står ansvariga för planering, schema m.m. är föreningens första styrelse.

Styrelsen 2017

Ordförande: Tuba Charkhy Habib

Vice ordförande: Mojtaba Amini

Sekreterare: Mohammad Amiri och Jackie Cheung

Kassör: Hilda Nivhagen Metz och Janali Barati

Övriga ledarmöter: Ellen Olin, Ebba Nivhagen Metz och Ali Mohammadi.